Cách Xây Thành Dành Cho Ai Mới Làm Bang Chủ Lần Đầu

“Thiên Long bát bộ” có một hệ thống bang hội vô cùng lớn mạnh, ở đây các hạ có thể trực tiếp lĩnh hội sự phong phú đa dạng xây dưng THÀNH THỊ và xây dưng NGHỀ của cuộc sống Bang Hội trong khoảng thời gian ngắn nhất và sớm nhất
Đối với 1 BANG HỘI mới thành lập :
BANG HỘI từ NHA HUYỆN (thành cấp 1) lên TỬ CẤM THÀNH (thành cấp 5)

A . Up Bang Hội và xây dựng Thành Thị thì Bang Chủ không nên nóng vội và hấp tấp, cần có 1 lực lượng nòng cốt và quyết tâm
LƯU Ý : cần ít nhất là 30 thành viên lực lượng nồng cốt .
( 20 thành viên LV 3x,4x làm nhiệm vụ các chử trong BANG và riêng 10 thành viên LV 1x làm nhiệm vụ chử NHA )

B . Điều kiện cần học full 5 nghề là Trồng Trọt , Khai Khoáng . Hái Dược . Nấu Ăn và Câu Cá, tất cả điều là nghề cấp 4 hoặc cấp 5, học và làm thông thạo để thăng cấp ở 3 thành thị lớn là Tô Châu, Lạc Dương và Đại Lý ( nhằm để kiếm những nguyên liệu và vật phẩm cần thiết cho việc xậy dựng Bang dể dàng hơn . )

C . Điều kiện xây dựng Thanh Thị yêu cầu phải hoàn thành 4 kiến trúc, có nhiều hình thức tùy thuộc Bang Chủ quyết định ý tưởng và công bố nhiệm vụ trong Bang HộiVí Dụ :Hình thức làm nhiệm vụ kiến trúc trong Bang để có đủ điều kiện thăng cấp thành
Loại hình nhiệm vụ có nhiều cách làm như :
1 . Công Nhiệm vụ công trình + Binh Nhiệm vụ quốc phòng + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Thương Nhiệm vụ thị tập ( thương nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương

2 . Công Nhiệm vụ công trình + Binh Nhiệm vụ quốc phòng + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Lật Nhiệm vụ phát triển (nông nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương

3 . Công Nhiệm vụ công trình + Thương Nhiệm vụ thị tập (thương nghiệp) + Thư Nhiệm vụ khoa học kỹ thuật + Lật Nhiệm vụ phát triển (nông nghiệp) và Trường Nhiệm vụ khuếch trương
D. Các Bang Chủ chọn 4 kiến trúc xây dựng để thăng cấp thành

Ví dụ : Thành cấp 1 Nha Huyện để thăng lên thành cấp 2 Châu Nha làm nhiệm vụ đủ số điểm yêu cầu là :


Bắt đầu xây Dựng Úp các kiến trúc :
THƯƠNG , LẬT , BINH , CÔNG nhiệm vụ công bố tại chữ NHA các kiến trúc được lên phần ngối mới


Sau khi hoàn thành 4 kiến trúc ( cấp 1 ) đã lên ( cấp 2 ) .
BANG CHỦ Úp NHA HUYỆN lên CHÂU NHA
( sau khi hoàn thành 100 nhiệm vụ tại chử NHA thành sẽ lên cấp 2 )

UP THÀNH CẤP 5 TRONG KHOẢNG THỜI GIAN SỚM NHẤT :
Vẫn là yêu cầu 4 kiến trúc nhưng BANG CHỦ không nên Úp các Kiến Trúc sớm khi vừa đúng đủ điểm yêu cầu được xây dựng lên cấp , cần tính đủ điểm từ thành cấp 1 ( Nha Huyện )lên thành cấp 5 ( Tử Cấm Thành ) yêu cầu tất cả là bao nhiêu điểm và đáp ứng làm nhiệm vụ cho đủ điểm. (Tất cả Anh Em có gắng làm nhiệm vụ cho đủ điểm,hoàn thành nhiệm vụ)
Số điểm 4 kiến trúc lên cấp 4 và điềm lên Tử cấm Thành


Sau khi đả đủ điểm như trên BANG CHỦ sẽ Úp thăng cấp từ kiến trúc lên cấp 4 rất dể và nhanh,và nhiệm vụ xây dựng tại chử NHA, khi các kiến trúc lên cấp 4 đến đây cần thêm 800 điểm khuyếch trương để BANG CHỦ úp Vương Cung (cấp 4) lên Tử Cấm Thành (cấp 5)F. Cách xây Dựng BANG của Mình đây mong được chia sẽ và giao lưu cùng các bạn và tất cả game thủ Thiên Long Bát Bộ:
Trước tiên cảm ơn sự nhiệt tinh và quyết tâm chung lòng xây dựng BANG (lảnh thổ) cũa tất cả hội viên và thành viên (lực lượng nồng cốt của bang hội ) dựng một lảnh địa BANG HỘI nhanh nhất và trong trời gian ngắn nhất
Lực lượng trong bang cùng nhau làm nhiệm vụ tại các kiến trúc CÔNG + BINH + LẬT +THƯƠNG và TRƯỜNG do NPC giao nhiệm vụ .Và khi làm full 50 vòng nhiệm vụ thì có một số thành viện đi thương nhân, một số đi train luyện lever , còn riêng mình là một Bang Chủ củng đả hoàn thành 50 vòng nhiệm vụ . mình cố gắng học 5 nghề trồng trọt , khai khoáng , nấu nướng , hái dược và câu cá tuy nhiên mình chỉ đứng ở nghề cấp 3 và cáp 4 thôi hihihi , những bước mình xây dựng và làm như sao :

1.Tính điểm yêu cầu cũa kiến trúc :
*Chử CÔNG: thăng cấp 2 (60 điểm ) +thăng cấp 3 ( 120 điểm) +thăng cấp 4 (240 điểm) = Tổng cộng là 420điểm
*Chử LẬT : thăng cấp 2 (60 điểm ) +thăng cấp 3 ( 120 điểm) +thăng cấp 4 (240 điểm) = Tổng cộng là 420 điểm
*Chử THƯƠNG : thăng cấp 2 (60 điểm ) +thăng cấp 3 ( 120 điểm) +thăng cấp 4 (240 điểm) = Tổng cộng là 420 điểm
*Chử BINH : thăng cấp 2 (60 điểm ) +thăng cấp 3 ( 120 điểm) +thăng cấp 4 (240 điểm) = Tổng cộng là 420 điểm
*Chử TRƯỜNG (điềm khuyếch trương) : Nha Huyện + thăng cấp lên Châu Nha (100 điểm ) + thăng cấp lên Nha Phủ (200 điểm) + thăng cấp lên Vương Cung (400 điểm) + thăng cấp lên Tử Cấm Thành (800 điểm ) = Tổng cộng là 1500 điểm

_Tất cả thành viên cũa BANG cùng nhau làm nhiệm vụ trong BANG HỘI để có đủ số điểm , Anh Em tập chung làm từng Chử một , đầu tiên tập chung làm chử CÔNG khi số điểm Độ công nghiệp lên đủ 420 điểm thì mới làm tiếp ở các chử khác( do BANG CHỦ chọn và quyết định công bố nhiệm vụ , chỉ yêu cầu 4 kiến trúc cần thiết cho việc xây dựng THÀNH THỊ ) số điểm cần cho thành cấp 5 là khi :
+Khi độ Công Nghiệp lên 420 điểm
+Khi độ Nông Nghiệp lên 420 điểm
+Khi độ Thương Nghiệp lên 420 điểm
+Khi độ Quốc Phòng lên 420 điểm
+ Và độ Khuyếch Trương lên 1500 điểm
Mình mới bắt đầu úp thăng cấp từng kiến trúc và úp THÀNH từng cấp thẳng tiến lên TỬ CẤM THÀNH (Thành cấp 5), đến đây nhiệm vụ làm duy nhất tại chử NHA( cho acc lever 1x làm nhiệm vụ tại chử NHA vì làm cự li cũa nhiệm vụ rất gần và nhanh cùng với quái lv thấp )
*Mẹo nhỏ : Cần trang bị cho acc lever 1x gồm full tâm pháp , hổ trợ Phù đặc ở 3 vị trí Đại Lý ,Lạc Dương và Tô Châu ở các chử BANG, thú cưỡi và vài viên ngọc…v..v tùy thích, riêng tớ thì ép 3 viên ngọc cho vũ khí và thú cưỡi Hùng Như Ý rất đơn giản hihihihi , để tăng sức mạnh và tốc độ làm nhiệm vu.
*Chú ý : Khi kiến trúc nào đủ 420 điểm chúng ta sẽ tiến hành xây dựng kiến trúc đó ngay , (Ví dụ khi độ nông nghiệp 420 điểm,chúng ta xây dựng và thăng cấp cho kiến trúc này . vừa úp xây dựng chữ LẬT( nông nghiệp ) nhiệm vụ tại chữ NHA cho acc 1x làm , ngoài ra acc 3x , 4x ... trở lên chúng ta làm tiếp nhiệm vụ chữ khác cho kiến trúc khác cho đủ 420 điểm

2.Tìm nguyên liệu của cho nhiệm vụ :
Do các kiến trúc tớ không úp liền khi vừa đủ điểm ( ví dụ : độ nông nghiệp Kho Gạo lên 60 điểm có thể xây dựng và thăng cấp 2 lên Kho Lương ….) Nên nguyên liệu cần cho nhiệm vụ rất để kiếm( Kiến trúc lên cấp sớm thì nguyên liệu cần lại là một khó khăn vì nguyên liệu cần sẽ tương ứng với kiến trúc yêu cầu , trong khoảng thời gian ngắn Anh Em không thể nâng cấp nghề để tìm nguyên liệu theo yêu cầu kiến trúc.) vì thế tớ cùng mọi người cố gắng làm nhiệm vụ sao cho đủ số điểm lên Tử Cấm Thành ( thành cấp 5)

Với một NHA HUYỆN đơn giản nguyên liệu cần cho nhiệm vụ có bán tại NPC Hà Sinh Tài …ở chử ĐƯƠNG của 3 thành thị lớn là Đại Lý , Lạc Dương và Tô Châu và kết hợp với nghề( ki năng đởi sống) để tạo chế nguyên liệu cần .
+Chử LẬT yêu cầu các nguyên liệu nấu nướng : chúng mình mua tất cả hết 6 loại Cá có bán tại chử ĐƯƠNG và dùng kỉ nâng chế biến nguyên liệu (sơ cấp phối phương… và tạo ra các nguyên liệu cần cho nhiệm vụ )
+Chử THƯƠNG yêu cầu nguyên liệu Hái Dược : dùng kỉ nâng đi kiếm nguyên liệu , với một NHA HUYỆN nguyên liệu cần thì nghề chỉ là cấp 3, cấp 4 và cấp 5
+Chử CÔNG yêu cầu khai khoáng : dùng kỉ nâng đi kiếm nguyên liệu , với một NHA HUYỆN nguyên liệu cần thì nghề chỉ là cấp 3, cấp 4 và cấp 5
+ Chử BINH làm theo NPC yêu cầu
+Chử TRƯỜNG thì kiếm nguyên liệu trong Tiền Trang , đương nhiên là acc phải có Điểm Tặng để mua nguyên liệu hoặc đi tìm nguyên liệu ở các Động Train lever tùy theo kiến trúc cấp bao nhiêu để biết đẳng cấp nguyên liệu ở động nào .
*Lưu ý : Thành Thị ở vị trí NHA HUYỆN thỉ việc yêu cầu nguyên liệu cho nhiệm vụ rất đơn giản và dể kiếm , lý do thành úp chậm và muộn là do BANG CHỦ úp các kiến trúc quá sớm , việc khó khăn là đáp ứng nguyên liệu yêu cầu cũa kiến trúc, trong khoảng thời gian ngắn thì tất cả thành viên không thể có những đẳng cấp nghề cao để cung cấp nguyên liệu để làm nhiệm vụ .3. Thời gian hoàn tất Tử Cấm Thành :
A.Đối với acc lever 3x, 4x …. trở lên : 1 acc chỉ hoàn thành 50 điểm ( nhiệm vụ) / 1 ngày
_ 20 thành viên thì số điểm ( nhiệm vụ ) sẽ hoàn thành và có là : 1000 điểm / 1 ngày
B. Đối với những acc lever 1x để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tại chử NHA : 1 acc trong 1 giờ / 45 > 50 nhiệm vụ
*Lưu ý : Quy ước mỗi acc online là 10 tiếng ( giờ ) / 1 ngày
_1 acc hoàn thành là : 450 nhiệm vụ / 10 giờ / 1 ngày
_10 acc hoàn thành là : 4500 nhiệm vụ / 10 giờ / 1 ngày
C. Tổng nhiệm vụ cho việc xây dựng :
Số nhiệm vụ do NPC giao và hoàn thành lên Tử Cấm Thành là : 6360 Nhiệm Vụ
_3180 nhiệm vụ cho acc 3x , 4x … trở lên , đáp ứng số điểm cho kiến trúc CÔNG + BINH + THƯƠNG + LẬT và TRƯỜNG
_3180 nhiệm vụ cho acc 1x tại chữ NHA để xây dựng úp ngối mới .
_1 ngày có thể hoàn tất là 2 kiến trúc

Những Nguyên Liệu Cần Thiết Cho Việc Xây Thành
Việc xây dựng thành thị bài viết trên cũa Tớ thiếu phần gợi ý về nguyên liệu , một số game thủ , các Bang Chủ ở nhiều server hỏi và không biết tìm ở đâu , nay Tớ cung cấp thêm ít thông tin về nguyên liệu cần cho cách xây dựng BANG HỘI như trên :
A. Nấu Nướng :
6 Loại Cá có bán ở NPC tại các chử ĐƯƠNG ( xem bản đồ Tô châu , Lạc Dương , Đại lý , và Lâu Lan : Thảo ngư , tức ngư , liên ngư , thanh ngư , tiễn ngư , lư ngư >>> chuyển hóa thành sơ cấp thực tài >>> Kỉ năng nấu nướng >>> Tạo ra nguyên liệu như :
( Bài cốt chúc , Hồng thiêu giáp ngư , Bánh ngư hương giang , Tử thái thang , Hồng muộn hùng trảo, Từ ba , Diệp nhi ba ,Đồng tử cao , Đào tô , Quả nhân đậu bì ,Hồng đậu phạn , Hoa sinh thang viên , Mễ chi bính , Lạp thiêu hương loa , Quang thanh bao , Tạc hoàng hoa ngư , Tương ngưu nhục , Khảo ngọc mễ , Cẩm sắc sao phạn , Hạnh nhân tô , Dầu diện cân , Chi ma binh , lục đậu cao , Nhu mễ cao , Dầu tiền , Khiểu hóa kê , Nhục ty hương cô , Cô thương nhục , Sinh thái nhục tùng , Mã nghĩa thượng thụ ….)

B .Khai Khoáng :
Kiếm Các , Đôn Hoàng , Kính Hồ , Tung Sơn : đồng khoáng thach ( nguyên liệu cấp 1)
Tây hồ : thiết khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 2)
Nhí Hải : ngân khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 3)
Nhạn Nam : hàn thiết khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 4)
Long Tuyền : kim khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 5)
Thương Sơn : huyền thiết khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 6)
Nhạn Bắc : thủy tinh khoáng thạch ( nguyên liệu cấp 7)

C.Hái Dược :
Kiếm Các , Đôn Hoàng , Kính Hồ , Tung Sơn : Bạch Anh , Bồ Hoàng ( nguyên liệu cấp 1)
Tây Hồ : Xuyên Bối , Nguyên Hồ ( nguyên liệu cấp 2)
Nhĩ Hải : Tỳ Bà Cam thảo , Kim ngân Hoa ( nguyên liệu cấp 3)
Nhạn Nam : Hoàng Cầm , Cẩu Kì tử , Trầm hương ( nguyên liệu cấp 4)
Long Tuyền : Đỗ Trọng , Hương thuật > Phục linh ( nguyên liệu cấp 5)
Thương Sơn : Phòng Phong , Hương Nhu , Hoàng liên ( nguyên liệu cấp 6)
Nhạn Bắc: Đương Quy , Quế Tâm , Hương phụ ( nguyên liệu cấp 7 )

*D. Lưu ý Các Nguyên Liệu sao đây ( Giết Quái Vật ở Các Động ):
1. Nhí Hải ( Ôn tuyền động ) :
_Hoa ban báo, Hoa cảng độc phong : máu quái vật ( nguyên liệu cấp 3)
_Phong lan : tàn khuyết nội đan ( nguyên liệu cấp 3)
2. Long Tuyền : ( Động kiếm gia )
_Kiếm xỉ báo : hoàn chỉnh nội đan , long quái vật ( nguyên liệu cấp 4)
3.Nhạn Bắc : ( Động Thảo Liệu Trường ) :
_Hồng phong trì thù , Hồng phong hùng : phát quang nội đan , móng vuốt kỳ lạ ( nguyên liệu cấp5)
4.Thạch Lâm : ( Thiên khanh thụ động ) :
_Lang thù , Tông hùng : hắc ám nha xỉ , hoàn mỹ nội đan ( nguyên liệu cấp 6)
5. Thảo Nguyên : ( Động thủy kinh hồ ) :
_Thảo nguyên lang , Mong cổ hắc phong : thiềm lượng nội đang , dã man chi huyết ( nguyên liệu cấp 7)
6. Ngọc Khê : ( Động đào hoa nguyên ) :
_Kịch độc lang thù , Mê nhân phong , vô hà nội đan ( nguyên liệu cấp 8)
Ngoài ra các động cũng có những nguyên liệu giống như trong tiền trang ( dùng điểm tặng đổi ) khi không có điểm tặng hoặc đã sử dụng hết thì tìm ở các động sẽ có ( tùy loại quái và đẳng cấp quái mà có những nguyên liệu khác nhau ở trong động )

* Chú ý : hiện nay chúng ta không cần phải tìm kiếm nguyên liệu ở mục *D kiểu này nữa mà dùng điểm tặng vào Tiền Trang mua các nguyên liệu cần thiết để trả Q . cách thức có điểm tặng là nhắn tin với cú pháp TLBB gửi 8300 để kích hoạt nhận quà tại Đại Lý Cung Thái Vân.

Nguồn : http://forum.gate.vn/
Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

4 nhận xét

 1. chỉ dùm e cách Úp thành cấp 3

  Trả lờiXóa
 2. úp thành cấp 2 lên cấp 3 sao thế

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. bai nay viet lau roi khi FPT chau up FB 3. nua~ bay gio` khong biet co thay doi ji khong nua vi minh nghi game lau roi nen khong biet con nhu truoc khong nua -#

   Xóa
 3. Xem thông tin khuyến mãi viettel được cập nhật sớm nhất từ các nhà mạng, bạn có thể nap tien vinaphone trực tuyến ngay trên website nap tien viettel.

  Trả lờiXóa

- Bạn có thể chèn ảnh vào nhận xét [img]link ảnh [/img].
- Bạn có thể chèn videos vào nhận xét [youtube] link videos [youtube]...

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 Bang Tiếu Ngạo | Hợp Long 1| TLBB
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
BACK TO TOP